Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů

Společnost FitnessAction, s.r.o., IČO 03170748, se sídlem Jarní 330, Zdiměřice, 252 42 Jesenice, spisová značka C 228270 vedená u Městského soudu v Praze, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto uživatele rezervačního systému dostupného z www stránek https://www.fitnessaction.cz/ (dále jen „Rezervační systém“) informuje o zpracování osobních údajů.

 

2. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

Správce zpracovává osobní údaje uživatele v rozsahu zadaném uživatelem při rezervaci v Rezervačním systému (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, a nepovinně adresa bydliště), a to pro účely umožnění využívání Rezervačního systému a rezervace služeb nabízených Správcem, tedy pro účely plnění smlouvy mezi Správcem a uživatelem, což je právním základem zpracování osobních údajů.

 

3. Předávání dat a doba zpracování

Osobní údaje uživatele mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu trvání registrace uživatele v Rezervačním systému. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem a uživatel je povinen osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže uživatel rezervaci v Rezervačním systému provést.

 

4. Vaše práva

 Uživatel má právo na přístup ke všem svým osobním údajům zpracovávaným Správcem, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Uživatel rovněž smí podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

 

Tento dokument je platný od 1. 8. 2018 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti.

 

© Fitness Action. Všechna práva vyhrazena.