JUDO pro děti

JUDO pro děti

Proč dát své dítě na judo?

  • judo podporuje všeobecný rozvoj dítěte
  • judo bylo organizací UNESCO doporučeno jako nejvhodnější sport pro děti
  • judo učí děti vzájemnému respektu a sebeovládání
  • harmonicky se během tréninku doplňuje složka fyzická a výchovná
  • judo učí děti trpělivosti a bojovnosti
  • děti se naučí vítězit i přijímat prohru
  • děti se naučí úctě k soupeři

Kdo jsme?

Judo club Kidsport má nejširší členskou základnu v ČR. Organizujeme judo tréninky pro děti již od tří let a nabízíme ojedinělý systém péče o mladé judisty.

Prvním judistickým krůčkům se děti naučí na baby judu v okolí svého bydliště nebo na baby judu ve svých mateřských školách. Starší děti pak na kroužcích ve svých základních školách, kde se učí všeobecným základům, které pak mají možnost následně prohloubit v oddílech, které Judo club Kidsport pořádá v Praze a jejím okolí. Pro vybranou skupinu talentovaných dětí s vážným zájmem o závodní judo nabízí Judo club Kidsport vstup do Sportovního střediska - užšího výběru talentů pod záštitou Českého svazu juda.

V dorosteneckém a juniorském věku mají všechny děti možnost přejít do profesionálního oddílu USK Praha, se kterým náš club úzce spolupracuje. Pro rodiče, ale i pro širokou veřejnost pořádáme tréninky juda pro dospělé.

Info a přihlašovací formulář pro Vaše dítě .. zde.

55´

© Fitness Action. Všechna práva vyhrazena.